13. 2. – První zasedání Severské rady

Založení Severské rady v roce 1952 je největším úspěchem v celé historii spolupráce severských států. První návrhy na spolupráci se objevily již v roce 1946, kdy dánští, norští a švédští ministři spravedlnosti vyjádřili přání, aby vznikl výbor, který by předkládal návrhy na budoucí spolupráci skandinávských zemí v legislativní oblasti.

K realizaci došlo na základě dánské iniciativy v roce 1952. Výbor dostal název Severská rada a jejím hlavním cílem se stalo prohlubovat spolupráci mezi státy severní Evropy. První zasedání se konalo 13. února 1953 (zatím bez Finska, to se připojilo až v roce 1956). Je zajímavé, že základní dokument (tzv. Helsinská smlouva), který zpravidla předchází vzniku mezinárodní organizace, byl přijat až o 10 let později – v roce 1962.

Severská rada představuje orgán meziparlamentní spolupráce a je také zároveň společným fórem parlamentů a vlád členských zemí. Hlavní sídlo se nachází v Kodani. Rada má 87 členů, kteří jsou členy pěti národních parlamentů (dánského, finského, islandského, norského a švédského) a tří parlamentů autonomních území (Ålandských ostrovů, Faerských ostrovů a Grónska). Severská rada každoročně udílí Ceny Severské rady za literaturu, hudbu, film a přírodu & životní prostředí.

V roce 1971 byla založena Severská rada ministrů jako druhý – mezivládní – orgán severské spolupráce.

Oficiálním logem severské spolupráce je v modrém poli stylizovaná labuť s osmi křídly (viz obr.), která představují pět severských zemí a jejich tři autonomní území. Labuť je vždy doplněna nápisem „Norden“ v severogermánských jazycích nebo „Pohjola“ ve finštině. Logo navrhl finský umělec Kyösti Varis a jako oficiální symbol severské spolupráce se používá od roku 1985.

 

Severská rada se řekne v dánštině a norštině Nordisk råd,
ve finštině Pohjoismaiden neuvosto,
v islandštině Norðurlandaráð,
ve švédštině Nordiska rådet
a ve faerštině Norðurlandaráðið.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: norden.org