Kdo jsme

Naše vize

Přiblížit Sever srdci Evropy.

Naše mise (poslání)

Prezentovat kulturu zemí evropského Severu v České republice, prohlubovat a rozvíjet česko-severské kulturní vztahy, zprostředkovávat informace o severské kultuře.

Činnost Skandinávského domu

Skandinávský dům, z. s., je česká nezisková organizace, která plní roli institutu zaměřeného na prezentaci kultury zemí evropského Severu. Za tímto účelem pořádá literární akce (křty novinek, setkání se spisovateli, besedy s odborníky), filmová promítání, odborné a popularizační přednášky a další tematicky zaměřené společenské, vzdělávací a osvětové aktivity, mezi které patří také provoz informačních webových stránek, stránek na sociálních sítích a Knihovny Skandinávského domu se specializovaným fondem severských literatur.

Skandinávský dům, z. s., je samostatná a nezávislá organizace. V naplňování cílů své činnosti úzce spolupracuje s velvyslanectvími severských zemí v Praze a celou řadou českých i zahraničních, především kulturních institucí (viz Naši partneři).

Činnost Skandinávského domu zajišťují ve svém volném čase dobrovolníci z řad absolventů a studentů severských jazyků. I přes dobrovolný charakter spolku klademe důraz na kvalitu a profesionalitu, a naše činnost tak může směle konkurovat aktivitám oficiálních kulturních institutů jiných zemí. Náš tým zahrnuje odborníky na všechny severské země a v zájmu poskytování lepších služeb a fungování spolku máme přesně rozdělené kompetence.

Skandinávský dům je jako zapsaný spolek členskou organizací. Více informací o výhodách členství a jak se stát naším členem naleznete ZDE.

Stanovy Skandinávského domu

Stanovy Skandinávského domu jsou základním a nejdůležitějším právním dokumentem organizace. Aktuálně platná verze stanov byla zaevidována Městským soudem v Praze dne 10. 7. 2015. Plné znění aktuálních stanov je ke stažení pod tímto odkazem:

Stanovy Skandinávského domu, z. s.

Historie Skandinávského domu

Skandinávský dům založila v říjnu roku 2003 dánská cestovní kancelář CoDan Agentura, jako platformu pro setkávání Skandinávců žijících v České republice. Tatáž společnost založila vedle Skandinávského domu i Skandinávskou jazykovou školu. Začátkem roku 2005 převzali kulturní aktivity čeští nadšenci, především z řad studentů severských jazyků na FF UK v Praze, a Skandinávský dům se postupně přetransformoval v kulturně-vzdělávací a společenské centrum. Ke konci roku 2005 se organizace zcela osamostatnila a stala se občanským sdružením (od r. 2014 zapsaným spolkem). Kancelář a knihovna se začátkem roku 2009 přestěhovala ze Zlatnické ulice do provizorních prostor ve Vršovicích a během léta téhož roku na Dejvickou ulici č. p. 3, kde sídlí dodnes. Dánská společnost CoDan Agentura nadále provozuje cestovní agenturu, Skandinávská jazyková škola se stala samostatným právním subjektem a úzce spolupracuje se Skandinávským domem.

Skandinávský dům, o. s. (občanské sdružení), vzniklo dne 20. 12. 2005 registrací u Ministerstva vnitra České republiky pod č. j. VS/1-1/62659/05-R.

Od 10. 7. 2015 je organizace zapsána ve spolkovém rejstříku pod pozměněným názvem Skandinávský dům, z. s. (zapsaný spolek), a spisovou značkou L 16285 vedenou u Městského soudu v Praze.