Dárcovství a sponzoring

Skandinávský dům, z. s., je nezisková organizace. Své aktivity, mezi které patří především pořádání kulturních, vzdělávacích a společenských akcí zaměřených na země evropského Severu, provoz severské knihovny a informačních webových stránek, hradí především z členských příspěvků, výnosů z poskytovaných služeb (inzerce, překlady a tlumočení, zajištění a organizace akcí na míru), veřejných grantů a příspěvků od fyzických a právnických osob. Kompletní přehled financování naleznete v našich výročních zprávách.

Podpořit nás můžete i vy! Váš příspěvek poslouží výhradně k zajištění cílů vyplývajících ze stanov organizace. Podpořit můžete také konkrétní akci, projekt či činnost dle svého výběru.

Za jakoukoliv podporu děkujeme!

FINANČNÍ DARY

Finanční dar je možné poskytnout těmito způsoby:

Bankovním převodem

Bankovní spojení: FIO banka
Číslo účtu: 2901010758/2010

Poštovní poukázkou – složenkou

Adresa majitele účtu: Skandinávský dům, z. s., Dejvická 3, 160 00 Praha 6
Ve prospěch účtu: 2901010758
Kód banky: 2010
Konstantní symbol: 4714

Platbou v hotovosti

Ke každému daru vám rádi vystavíme potvrzení či darovací smlouvu, abyste darovanou částku mohli odečíst ze základu daně.

DOBROMAT

Příspívejte na činnost Skandinávského domu prostřednictvím Dobromatu, a to nákupem ve vybraných e-shopech, který vás nebude stát ani halíř navíc. Více informací

https://dobromat.cz/data/banners/banner-400i.cs.png

VĚCNÉ DARY

Na provoz Skandinávského domu je možné přispět i věcnými dary jako jsou například knihy, výpočetní a kancelářská technika, kancelářské vybavení a potřeby, nemovité prostory, bezplatná propagace či jiné služby apod. Pokud si budete v takovém případě přát uplatnit daňový odpis, je nutné stanovit peněžní hodnotu daru a sepsat darovací smlouvu.

Daňové zvýhodnění

Hledisko dárců – fyzických osob
(podle § 15 odst. 5 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období (1 rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.

Hledisko dárců – právnických osob
(podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu)
Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.

Prokázání daru
Některé finanční úřady tolerují jako potvrzení o poskytnutí daru bankovní výpis, ústřižek složenky či příjmový pokladní doklad. Pro jistotu je však lepší prokázat se darovací smlouvou nebo potvrzením o přijetí daru, které Vám za Skandinávský dům samozřejmě vystavíme.

Hledisko neziskové organizace
Skandinávský dům, stejně jako každý zapsaný spolek působící v oblasti kultury a vzdělávání, je podle § 20 odstav. 4, písm. a) osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které sdružení získá, tak mohou být v nesnížené výši využity na realizaci cílů, ke kterým byl Skandinávský dům založen.

Kontakt

Michal Švec
(+420) 777 926 331
michal@skandinavskydum