Workshop pro začínající překladatele ze severských jazyků

Skandinávský dům ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů (JTP) pořádá v pátek 31. března 2017 workshop určený začínajícím překladatelům literárních textů ze severských jazyků.

Workshop bude rozdělen do dvou větších bloků – první se zaměří na praktické minimum o vydávání knih, následovat bude jazykový blok. Všechny části workshopu doplní praktická část.

Kapacita workshopu, který se koná 31. 3. 2017, již byla naplněna. Vzhledem k velkému zájmu jsme vypsali DRUHÝ TERMÍN, a to pátek 21. dubna. Program workshopu bude totožný. Více informací k tomuto termínu zde. Pro přihlášení použijte tento registrační formulář.


PODROBNÝ PROGRAM (workshop 31. 3.)

10.00     Zahájení workshopu, úvodní slovo, prezentace JTP

10.15     „OD PODPISU SMLOUVY K TISKU KNIHY“ – PRAKTICKÉ MINIMUM PRO PŘEKLADATELE
Oslovení nakladatele, typy smluv a zdanění honorářů, obsah autorské smlouvy, férový honorář, realistický termín, komunikace a spolupráce s jazykovým a odpovědným redaktorem, autorská práva na originál a překlad, upozornění na nekalé praktiky některých nakladatelů
Praktická část: vzorová autorská smlouva pro překladatele
HOSTÉ: Anna Halfarová, redaktorka nakladatelství Host; Jitka Hanušová, překladatelka z finštiny a redaktorka nakladatelství XYZ; moderuje překladatel a externí jazykový redaktor Michal Švec

12.00–12.30 Přestávka na oběd

12.30     SKLOŇOVÁNÍ SEVERSKÝCH OSOBNÍCH JMEN V ČEŠTINĚ + praktická část
HOST: Kamila Smejkalová, vedoucí Oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR

13.15     NEJČASTĚJŠÍ STYLISTICKÉ CHYBY PŘI PŘEKLADU ZE SEVERSKÝCH JAZYKŮ DO ČEŠTINY + praktická část
HOST: Kateřina Krištůfková, překladatelka z norštiny a jazyková redaktorka

14.45     OTEVŘENÁ DISKUSE – témata dle zájmu účastníků


POZVÁNKA S PROGRAMEM ke stažení

Účast je možná pouze na základě povinné registrace a zaplacení účastnického poplatku. Kapacita je omezena na 15 účastníků, kteří se přihlásí nejdříve.

Podmínkou účasti je dobrá znalost některého z větších severských jazyků (dánština, finština, islandština, norština, švédština). Vlastní zkušenosti s překladem do češtiny alespoň z univerzitních seminářů výhodou. Workshop je vhodný zejména pro vysokoškolské studenty severských jazyků nebo čerstvé absolventy.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 300/250* Kč
* Sleva platí pro studenty, členy Skandinávského domu a/nebo členy JTP.

Všichni účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.

Workshop se koná ve spolupráci s Jednotou tlumočníků a překladatelů a je součástí projektu Severská literaturura v srdci Evropy 2017, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR.

       

 

Ilustrační obrázek – zdroj: nationalcollective.com