Helene Schjerfbeck

10. července 1862 se narodila finská malířka Helene Schjerfbeck (1862–1946), která se řadí k nejznámějším finským výtvarným umělcům a umělkyním vůbec a je považována za průkopnici modernistického malířství ve své zemi. Po raných historických malbách v duchu realismu jako Zraněný voják v závěji (1880), U vrat věznice v Linköpingu (1862) se její tvorba později přimyká k moderním směrům, zejména expresionismu, jehož uměleckému výrazu a filosofii zůstala věrná až do konce svého života.

Naturalistická malba Chlapec krmící mladší sestru (1881), kterou Schjerfbeck vytvořila v Bretagni, patří k prvním modernistickým plátnům ve finském malířství. Z pobytu v Cornwallu pochází asi nejslavnější obraz malířky zvaný Rekonvalescent (1887; finsky Toipilas; na obr.), v němž se realismus prolíná s impresionismem a symbolismem. V anketě Maamme taulu (Obraz naší země) o nejoblíbenější finský obraz, ktrerou vyhlásila Finská národní galerie Ateneum roku 2006, se Rekonvalescent umístil na druhé pozici za Simbergovým Zraněným andělem.

V pozdějším období své tvorby začíná Schjerfbeck vytvářet unikátní sérii expresionistických autoportrétů, která nemá hloubkou vyjádření, psychologickým záběrem a způsobem zpracování ve finském umění obdoby. Na celkem 36 portrétech z několika desetiletí se projevují životní zvraty, filosofické názory i postupné stárnutí malířky.

O stálé oblibě Helene Schjerfbeck svědčí nejen celá řada výstav, odborných i populárně naučných monografií a dražeb obrazů, v nichž se cena za jedno plátno blíží k půl milionu euro, ale také například Runebergovou cenou ověnčený román Helene (2003) spisovatelky Rakel Liehu, který zpracovává malířčiny životní osudy.

 

Autor článku: Michal Švec, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org