Galerie Jaroslava Fragnera uvádí výstavu Udržitelná architektura za polárním kruhem

Výstava NORDIC ARCTIC: Udržitelná architektura za polárním kruhem nabízí přesah do výtvarné sféry – architektura a zásahy do krajiny jsou totiž prezentovány formou fotografické výstavy doplněné o videodokumenty. Hlavní sál galerie přináší kontemplativní vizuální záznamy staveb a krajiny optikou v Oslu žijícího fotografa Jiřího Havrana, který se tomuto tématu věnuje více než 20 let. Jako autor či spoluautor připravil také řadu publikací věnujících se tématu dialogu skandinávské krajiny a architektury, jak historické (např. objemná edice knih mapujících specifika norské sakrální architektury od středověku po současnost), tak soudobé (dlouhodobě spolupracuje s předními norskými architekty a institucemi). Osobitá poetika Havranových fotografií nabízí ojedinělý záznam proměny romantických, ale i velmi klimaticky drsných, lokalit za polárním kruhem v dialogu s turistickým ruchem.

Jedním ze základních motivů se stává stále sílící diskuze nad úlohou udržitelné architektury v rámci adaptace na klimatické změny. Výstava dokumentuje vzorové příklady jak v rámci udržitelnosti krajiny po stránce environmentální, tak ve vztahu k sílícímu náporu turistů do exponovaných krajinných celků.

Další rovinou, vedle turistické infrastruktury, je představení větších staveb, které sehrávají ve skandinávské arktidě  významnou roli kulturně-společenských center a  jsou epicentry společenského života sídel za polárním kruhem.

Výstava rovněž v druhé části prezentuje také inovativní realizace i projekty, které ukazují širokou škálu architektonických konceptů předních skandinávských ateliérů – BIG, Dorte Mandrup, Henning Larsen, Snøhetta, White Arkitekter, Jensen & Skodvin Architects, Reiulf Ramstad Arkitekter, Rintala Eggertsson Architects nebo Einar Jarmund & Co a dalších. Mnoho z těchto staveb a objektů získalo různá ocenění a staly se základním portfoliem pro odbornou diskuzi napříč vědeckými obory a institucemi včetně univerzit.

Důležitou součástí projektu je setkání odborníků z Norska a České republiky a diskuze nad možnostmi jak prezentovat širší veřejnosti strategické cíle pro vývoj udržitelné architektury v klimaticky a turisticky zatížených lokalitách českých hor, kam již za poledních pár let proniká i současná kvalitní architektura. Během konání výstavy se uskuteční cyklus přednášek a debat odborníků z oblasti architektury, umění, přírodovědného výzkumu i cestovatelských expedic do polárních krajin.  V rámci spolupráce s Fakultou umění a architektury Technické university v Liberci se na konci září uskuteční pod vedením světově uznávaného architekta Dagura Eggertssona (Rintala Eggertsson Architects) studentský workshop.

Výstava bude k vidění od 9. září do 4. listopadu 2022 v Galerii Jaroslava Fragnera. Vernisáž s doprovodným programem proběhne 8. září.

26. října od 19:00 proběhne doprovodný program ve formě prezentací a debaty za účasti několika hostů:

Epos 257: Tromsø
Jan Vondrák, Jan Mach/mjölk: V kontextu hvězd
Dalibor Hlaváček: Škola jako laboratoř

Více informací naleznete na stránkách pořadatele.