Finský poetický večer

Finská poezie je pro českého čtenáře stále terra incognita. Poslední dobou máme ale stále více možností seznamovat se s ní především v literárních časopisech. Na katedře finštiny na FF UK pak aktuálně probíhá projekt, jehož výstupem bude průřezová antologie mapující finskou lyriku od lidové slovesnosti do konce 20. století. Během Finského poetického večera v kavárně Liberál zazní některé texty z plánované antologie, které do češtiny převedli studenti finštiny pod vedením překladatele Michala Švece. Tato část bude věnována zejména textům vzniklým koncem 19. a v první polovině 20. století. Modernější poezii (např. básně Mirky Rekoly, Rista Ahtiho a dalších) pak uvede ve svých překladech v druhé půli večera básnířka a překladatelka Jitka Hanušová. Večer zahájí český básník Josef Straka.

Vstup volný