Brožura Současná finská literatura

Brožuru Současná finská literatura vydal Skandinávský dům u příležitosti festivalu Týdny finské literatury, který se konal v roce 2021.

Obsahuje úvodní studie Emy C. Stašové Restart? Aktuální trendy ve finské literatuře a Tradice, multijazyčnost a mnohožánrovost. Současná finskošvédská literatura Jana Dlaska, rozhovory s překladateli Violou Parente-Čapkovou a Janem Markem Šíkem, seznam finských laureátů Nobelovy ceny za literaturu a Ceny Severské rady za literaturu a bibliografii uměleckého překladu finské literatury do češtiny 2008-2020, kterou sestavil Michal Švec.

Prolistujte si brožuru on-line.

Vydal Skandinávský dům, z. s. v Praze roku 2021.
Editor: Michal Švec.
Korektura: Jitka Jindřišková, Ema C. Stašová.
Na obsahu se podíleli: Jan Dlask, Kateřina Jagošová, Petr Kujal, Viola Parente-Čapková, Ema C. Stašová a Jan Marek Šík.
Grafická úprava: Linda Šperlová.