Večer finské lyriky

Kde: Kavárna Liberál (Heřmanova 6, Praha 7)

Kdy: 30.03.2015 – 19:00 – 20:30

Skandinávský dům a Městská knihovna v Praze srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Ačkoli Kalevala byla sestavená především z finské lidové epiky, tradičně považované za „mužský žánr“, některé části čerpají též z lyriky, „ženského žánru“. Výbor z finské lyrické poezie vydal Elias Lönnrot v Kanteletar, u nás méně známé „sestřičce“ Kalevaly, jejíž část do češtiny také převedl překladatel finského „národního“ eposu Josef Holeček. Večer finské lyriky zahrnující četbu českých překladů i finských originálů básní z Kanteletar s hudebním doprovodem tak doplní ostatní program festivalu o ženskou linii finské poezie a přispěje k dosažení kompletnějšího obrázku o finské lidové slovesnosti.

Úvodní slovo k finské lidové lyrice bude mít doc. Viola-Parente Čapková, na klavír bude během večera hrát Silvie Morasten.

Vstupné dobrovolné.

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.