Konference: Kalevalské inspirace a interpretace

Kde:  Filozofická fakulta UK (Nám. J. Palacha 2, Praha 1), místnost 104

Kdy05.03.2015 – 14:0017:30

Skandinávský dům a Filozofická fakulta UK srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Odborná konference se uskuteční ve spolupráci s Oddělením finských studií FF UK v Praze. Konference navazuje na velmi úspěšný Kalevalský seminář, který se konal v listopadu 2013. Tématem konference budou inspirace finským národním eposem a jeho interpretace (nejen) ve finském umění. Příspěvky na konferenci budou zaměřeny na interpretace Kalevaly v libovolném uměleckém žánru či populární kultuře, tvorbu (nejen) finských umělců inspirovaných Kalevalou či finskou lidovou slovesností nebo obsahující aluze na výše zmíněné. Na konferenci vystoupí řečníci z řad předních českých odborníků na finskou kulturu.

Vstup volný.
PROGRAM KONFERENCE:


14:00

Zahájení, úvodní slovo
14:05 Ve stínu Akseliho Gallena-Kallely
(Mgr. Lenka Fárová, Ph.D.)
14:30 Tradice pláčů ve finské lidové lyrice a jejich využití v poezii psané ženami
(doc. Dr. Viola Parente-Čapková, Ph.D.)
14:55 Dovedeš-li sampo ukout, stříbrné na plátno vsadit – Sampo ve filmu
(Mgr. Michal Švec)
15:20 Kalevala v textech Amorphis
(Mgr. Ema Stašová)
15:45
Přestávka
16:00 Kalevala på svenska – Několik pestrých postřehů k překladu Kalevaly do švédštiny
(Mgr. Jan Dlask, Ph.D.)
16:25 Kalevala jako vzor pro báseň Epose Erika Nilssona-Mankona?
(Mgr. Michal Kovář, Ph.D.)
16:50 …tuimenia, taimenia…: Tolkienovy kalevalské inspirace
(prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.)

Na konferenci není nutná registrace.

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.