Vzpomínka na Helenu Kadečkovou

Dne 30. 6. 2018 zemřela nordistka Helena Kadečková.

Toto jméno je známé nejen lidem, kteří se odborně zabývají severskými jazyky či literaturami, ale také lidem, kteří se o kulturu zemí evropského Severu zajímají byť jen okrajově. Bohatá činnost Heleny Kadečkové zahrnující popularizaci severských témat, překlady z norštiny a islandštiny, autorské práce (např. islandské kapitoly v Moderních skandinávských literaturách) či výuka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zasáhla mnohé.

Současní i bývalí pracovníci Skandinávského domu se s Helenou Kadečkovou setkávali osobně na půdě Filozofické fakulty i prostřednictvím knih. „Úplně na počátku nápadu studovat nordistiku stála převyprávění staroseverských mýtů Soumrak bohů, která se mi do rukou dostala díky referátu na střední škole. Pak už mě zájem o Sever nikdy neopustil,“ říká Jitka Jindřišková. Jan Marek Šík se pod vedením Heleny Kadečkové podílel na překladu povídkové sbírky Gyrðira Elíassona Mezi stromy. Helena Kadečková, jak jí to zdraví dovolilo, navštěvovala také naše kulturní akce, což nás pokaždé zahřálo u srdce.

Děkujeme, paní Kadečková, s myšlenkou na vše, co jste učinila pro severské země v českém prostředí, na vás budeme vzpomínat (nejen) při četbě vámi napsaných či přeložených knih.

Podrobně životní pouť Heleny Kadečkové popsal Martin Humpál v článku na stránkách FF UK a o vzpomínku se na stránkách iLiteratura.cz podělila i Daniela Mrázová.