Výstava Kalevala v obrazech

Kde:  Filozofická fakulta UK (Nám. J. Palacha 2, Praha), přízemí

Kdy19.03.2015 – 18:3020.04.2015 – 00:00

Skandinávský dům a Filozofická fakulta UK srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Výstava mapuje prvních pět cest Eliase Lönnrota do východního Finska a do Karélie, kde naslouchal runopěvcům a zapisoval lidovou poezii, z níž pak sestavil slavný epos. Texty a mapy doplňují unikátní autentické fotografie z přelomu 19. a 20. století, které zobrazují místa, jež Lönnrot navštívil, a několik ukázek výtvarných děl inspirovaných Kalevalou.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 19. 3. od 18:30 v přízemí FF UK. Výstavu zahájí zástupci Velvylanectví Finské republiky v Praze, FF UK v Praze a Skandinávského domu. Občerstvení zajištěno.

Vstup na vernisáž i výstavu volný.

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.