Poslechový pořad: Kalevala a hudba

Kde:  Kavárna Liberál (Heřmanova 6, Praha 7)

Kdy10.03.2015 – 19:0020:30

Skandinávský dům a Komorní kino Evald srdečně zvou na festival Měsíc Kalevaly.

Hudba patří k těm oblastem umění ve Finsku, které již od 19. století čerpají téměř nekonečnou inspiraci z „národního“ eposu Kalevala. Docent Kari Senius provede diváky a posluchače finskou hudbou inspirovanou Kalevalou od klasiky přelomu 19. a 20. století až do současnosti. Povídání doprovodí četné hudební ukázky.

Vstupné dobrovolné.

 

Březnovým festivalem Měsíc Kalevaly Skandinávský dům připomíná výročí 180 let od prvního vydání finského eposu Kalevala a 150 let od narození skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely, kteří v Kalevale nacházeli hojné inspirace pro svou tvorbu.