VÝPRAVY SEVEŘANŮ

Seveřané byli odjakživa proslulí svou odvahou a touhou objevovat, pronikat na místa, kde ještě nestanula lidská noha, putovat k pólům, plavit se po světových oceánech, podnikat nebojácné expedice mnohými neprávem předem odsouzené k nezdaru. Festival Skandinávského domu Výpravy Seveřanů připomene filmová a literární zpracování nejslavnějších z nich.

Diváci vyrazí s Thorem Heyerdahlem v moderní filmové adaptaci Kon-Tiki na balsovém voru  přes Tichý oceán, zaposlouchají se do strhujících deníků Fridtjofa Nansena z cesty na lodi Fram na severní točnu, s Roaldem Amundsenem v podání Seana Conneryho budou v slavném snímku Červený stan zachraňovat trosečníky vzduchoplavecké polární expedice Umberta Nobileho. O životě norského dobyvatele jižního pólu se dozvědí v dokumentárním snímku Ledové srdce, obsahujícím u nás prakticky neznámý archivní materiál. Zdeněk Lyčka seznámí návštěvníky s grónskými cestami badatele, antropologa a spisovatele Knuda Rasmussena. Přehlídku adaptací skutečných příběhů doplní historické psychologické drama Nula stupňů Kelvina o životu nebezpečném přezimování v nehostinných grónských pustinách se Stellanem Skarsgårdem v jedné z hlavních rolí.

Podrobnosti o jednotlivých pořadech včetně informací o vstupném a rezervaci vstupenek viz uvedený program (rozklikněte název).

PROGRAM FESTIVALU:

6. 9. 19:00  Film: Kon-Tiki (kino Evald)
7. 9. 19:00  Film: Ledové srdce (kino Evald)
8. 9. 18:00  Přednáška: Arktické výpravy Knuda Rasmussena (České centrum Praha)
13. 9. 19:00  Film: Nula stupňů Kelvina (kino Evald)
14. 9. 18:00  Na severní točnu – čtení z deníků F. Nansena (Městská knihovna v Praze, klubovna)
15. 9. 19:30  Film: Červený stan (kino Ponrepo)

Festival se koná ve spolupráci s komorním kinem Evald, Národním filmovým archivem, kinem Ponrepo, Městskou knihovnou v Praze a Českým centrem Praha. Literární část festivalu probíhá v rámci projektu #ReadNordic. Akce se konají za podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy a ve spolupráci s Velvyslanectvím Norského království, Norským filmovým institutem a norskou Národní knihovnou.