Valná hromada Skandinávského domu 2021

Zajímá vás, jaké aktivity plánujeme na příští rok? Co byla divácky a mediálně nejúspěšnější akce toho letošního? Jak si Skandinávský dům vede po finanční stránce a jak naši činnost ovlivnila pandemická krize?

Jako každý rok je opět načase svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Zhodnotíme uplynulý rok z hlediska aktivit i hospodaření a představíme naše plány na rok 2021. Zasedání se uskuteční v pátek 17. prosince 2021 od 17:30, a to v kanceláři Skandinávského domu, Dejvická 3, Praha 6.

Členy prosíme o potvrzení účasti e-mailem na zuzana@skandinavskydum.cz.

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání. Pokud byste do programu chtěli zařadit nějaký další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (zuzana@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do neděle 12. prosince 2021 vč.

Valná hromada je přístupná všem členům spolku s platným členstvím pod podmínkou dodržování aktuálních vládních nařízení. Pokud Vám členství již vypršelo, domluvte se na prodloužení se Zuzanou Vorlíkovou na výše uvedeném e-mailu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Prezence, kontrola členských kartiček, možnost prodloužit členství

  1. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  2. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2020 a 2021
  3. Zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2020 a 2021
  4. Zpráva revizní komise za rok 2020
  5. Plán činnosti na rok 2022
  6. Přehled financování na rok 2022 a orientační návrh rozpočtu
  7. Schválení výše členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby
  8. Volba členů výboru spolku vč. předsedy a místopředsedy
  9. Volba členů revizní komise
  10. Různé

Těšíme se na Vás!