Staroseverské literární poklady

V rámci festivalu Vikingové pořádají Skandinávský dům a Městská knihovna v Praze večer věnovaný staroseverským literárním pokladům.

Život starých Seveřanů podle ság o Islanďanech
Nejosobitějším dědictvím vikinské kultury jsou literární památky, které představují unikátní relikt archaické evropské literatury. Jako svébytný literární žánr vznikly na středověkém Severu ságy, z nichž jsou zejména islandské rodové ságy neocenitelným pramenem k poznání každodenního života doby vikinské (ca. 800–1066) a raných fází skandinávského středověku (1066–1397). Ságy byly zapsány na středověkém Islandu po staletích ústního tradování a jejich hlavními tématy jsou obchodní i válečnické cesty do ciziny, milostné avantýry a hlavně permanentní krevní msty a konflikty obyvatel „ledového ostrova“. Přednášku prosloví Jiří Starý, přední český odborník na staroseverskou literaturu.

Béowulf a vikingové
Dalším literárním pokladem, kterému bude večer věnován, je staroanglický hrdinský epos Béowulf. Jedná se sice o nejvýznamnější dílo staroanglické literatury, děj odehrávající se v Dánsku a Švédsku však svědčí o tom, že námět byl do Anglie, jejíž dějiny byly v raném středověku s vikingy úzce spjaty, přenesen ze Skandinávie. O přirozených a bezprostředních, a přece znepokojivě složitých vztazích mezi světem vikingů a nejstarším anglosaským i starogermánským eposem, povypráví Jan Čermák, překladatel Béowulfa do češtiny (2003).

Vstupné: 40 Kč
Rezervace vstupenek na www.mlp.cz.