Soutěž o 3 knihy z cyklu Hello Ruby

Soutěžte se Skandinávským domem o 3 knihy z cyklu Hello Ruby, které vydává nakladatelství Dynastie a jejíž autorkou je Finka Linda Liukas. Kniha seznamuje dětské čtenáře s tím, jak funguje počítač.

Soutěžní otázka:

Která významná osobnost světa programování pokřtí knihu v Praze 17. října a v Brně 18. října?

Soutěž byla vyhodnocena 22. 10. 2019.

Výherkyně: Ivana Strnadová, Marta Vacková, Olga Réblová