Severský literární salón online: Století nového dítěte

Rok 2023 zahájíme literárním salónem věnovaným textům starším více než sto let, ale přesto stále aktuálním. S překladatelkou ze švédštiny Violou Somogyi si popovídáme o českém výboru z díla švédské pedagožky a myslitelky Ellen Key, která položila základy pedocentrismu – pedagogickému směru, jenž podřizuje cíle výchovy a vzdělávání individuálním potřebám a zájmům dítěte. Knihu Století nového dítěte vydalo roku 2022 nakladatelství Portál.

Live stream můžete sledovat v pondělí 16. ledna 2023 od 20.00 na facebookové stránce Skandinávský dům. Záznam bude později zpřístupněn na našem YouTube kanále.


Století nového dítěte (přel. Viola Somogyi, vyd. Portál, 2022) – Výbor z klasického díla švédské myslitelky Ellen Key, která svými úvahami o výchově na přelomu 19. a 20. století zásadně ovlivnila pedagogické myšlení zejména ve Skandinávii a v Německu, ale i v Itálii, USA a Japonsku. Kniha obsahuje texty zabývající se úvahami o výchově dětí. Pozoruhodná je jejich nadčasovost, čtenář v nich zajisté rozpozná „věčná“ výchovná témata, která jsou i po více než sto letech stále předmětem pedagogického diskurzu. Autorka se jimi zabývá s pozoruhodným zápalem pro věc a s velkou dávkou temperamentního humoru. Dočteme se tak o „škole budoucnosti“, o úskalích náboženské výchovy nebo o „vraždění duší“ ve školách.


Ellen Key (1849–1926), švédská pedagožka, spisovatelka a myslitelka, se počátkem 20. století v Evropě proslavila zejména jako autorka pojednání o výchově nové generace Století dítěte, napsala však i řadu dalších esejů a článků, které získaly mezinárodní ohlas. Ve své době byla nazývána díky svým hojným kontaktům s významnými osobnostmi „babičkou Evropy“. V poslední době byl ve Švédsku obnoven zájem o její polozapomenuté dílo a objevují se snahy znovu nahlédnout některé její myšlenky a práce ze současné perspektivy.


Viola Somogyi je nakladatelská redaktorka a překladatelka ze severských jazyků, příležitostně překládá z němčiny. Vystudovala bohemistiku, dlouhá léta žila ve Skandinávii, později pracovala v různých českých nakladatelstvích, nyní je na volné noze a v posledních letech se věnuje zejména redakčním úpravám překladů ze severských jazyků. Pro Překladatele Severu připravuje seminář či webinář s názvem Jednou se to z ruky dát musí, který zájemce uvádí do tajů redakčního zpracování literárního překladu. Překládá do češtiny mimo jiné severské dětské knihy, například od Fridy Nilsson, Mikaela Niemiho či Ulfa Starka. Opakovaně byla členkou překladatelské poroty soutěže Zlatá stuha IBBY o nejkrásnější dětskou knihu. Externě spolupracuje s nakladatelstvím Portál, kde připravuje zejména populárně naučné knihy o různých významných aspektech ženského života.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2023. Probíhá za finanční podpory hlavního města Prahy a Ministerstva kultury ČR.