Přeludy na modrobílých vlnách – představení antologie finské lyriky

Beseda s editorem knihy Michalem Švecem a zástupkyní překladatelského týmu Ivonou Mendelovou Zorn

Kalevalu zná skoro každý – ale umějí Finové básnit jen o bájných recích, čarodějnicích či chladu severských krajin? Co nejlepšího se urodilo ve finské lyrice za celou dobu její existence? A jak se stalo, že k tomu nyní má český čtenář přístup? O tom nám povypráví editor antologie Bílé přeludy na vlnách Michal Švec spolu s Ivonou Mendelovou Zorn, která se podílela na překladu části básní. Společně nám představí proces vzniku knihy, postěžují si na největší záludnosti převodu poezie z finštiny a dozvíme se, koho by umístili na vrchol finského básnického Parnasu. Moderuje Jan Marek Šík.


Antologie finské lyriky Bílé přeludy na vlnách je pro české čtenáře první možností obšírněji se seznámit s finskou poezií. V historické perspektivě představuje tvorbu nejvýznamnějších básníků a básnířek od poloviny 16. století, tedy od počátku finskojazyčné písemné kultury, až po 80. léta 20. století. Na jednotlivých textech lze sledovat, jak a kdy finská lyrika reagovala na evropské literární směry a proudy a jakým způsobem a ve kterých obdobích reflektovala domácí tradici, především bohaté dědictví lidové slovesnosti. Ze 74 ve Finsku kanonických autorů a autorek zastoupených v antologii promlouvají mnozí v češtině vůbec poprvé.

Na výběru textů a jejich českých překladech pracoval tým finštinářů pod vedením editora Michala Švece z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, který antologii také opatřil literárněhistorickým úvodem věnovaným vývoji finské lyriky. Knihu doplňuje bibliografie českých překladů finské poezie vydaných tiskem do roku 2020.

Z finštiny a švédštiny přeložili: Lenka Fárová, Jitka Hanušová, Michal Kovář, Petr Kujal, Martin Mokrý, Viola Parente-Čapková, Ema C. Stašová, Alžběta Štollová, Michal Švec, Ivona Mendelová Zorn; Jan Dlask, Blanka Knotková-Čapková.

Vydal Pavel Mervart, Červený Kostelec 2020. Publikace byla vydána s finanční podporou grantu poskytnutého GA UK s názvem Dějiny finské poezie ve světle soudobé finské literární vědy, řešeného na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Kniha je dostupná ke koupi v e-shopu nakladatele nebo přes Skandinávský dům.


Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2021, který probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Magistrátu hl. m. Prahy, a projektu Kultura evropského Severu v Brně 2021, který finančně podpořilo statutární město Brno.