Přednáška: Současné finské divadlo

Teatrologická společnost a Kabinet pro studium českého divadla Vás zvou na přednášku Alžběty Štollové a Otty Kauppinena Současné finské divadlo

Současné finské divadlo je dramaturgicky velmi bohaté: zpracovává aktuální témata od ekologie a vztahu k přírodě přes problematiku genderu a náboženského vyznání až k návratu k rituálu a animálnosti člověka. Pojem „současné divadlo“, finsky „nykyteatteri“ je však také terminus technicus, kterým se ve Finsku označuje postdramatické divadlo vycházející z přesvědčení, že tradiční divadelní formy k ohledávání životní zkušenosti současného člověka už nestačí.
Přednáška přiblíží několik projektů, které promyšleně revitalizují rámec prosperujícího divadla, včetně péče o dramatiky. Future is present byl název prezentace současné finské dramatiky na loňském mezinárodním Divadelním festivalu v Tampere. Toto pojmenování vystihuje celkové směřování a silnou angažovanost severské dramatiky, která stále zůstává v českém prostředí neobjevená.

Alžběta Štollová, M.A. (*1981) vystudovala baltistiku se specializací na finštinu na FF MU v Brně a finský jazyk a kulturu na Helsinské univerzitě. Překládá především finské drama a literaturu pro děti a mládež.

MgA. Otto Kauppinen (*1991) vystudoval divadelní dramaturgii na JAMU v Brně, kde je nyní na doktorském studiu. Působil jako dramaturg Divadla Feste a věnuje se překladu současného finského dramatu do češtiny.

Facebooková událost zde.