Norská princezna Ragnhild

Norská princezna Ragnhild se narodila v roce 1930 jako nejstarší ze tří dětí krále Olava V. a korunní princezny Märthy. Její celé jméno zní Ragnhild Alexandra Lorentzen. Ragnhildinými sourozenci byli současný král Harald V. a princezna Astrid. Narodila se sice jako nejstarší potomek královského páru, ovšem podle tehdejší norské ústavy neměly ženy místo v nástupnické linii na norský trůn, a tak na trůn po smrti svého otce nastoupil bratr Harald.

V roce 1952 byly rukou Ragnhild zahájeny VI. zimní olympijské hry v hlavním městě Norska Oslu.
V roce 1953 se princezna Ragnhild provdala za podnikatele Erlinga Lorentzena a krátce po sňatku se přestěhovali do Brazílie – původně pouze na jeden rok, ale již tam zůstali. Měli spolu tři děti: Haakona (nar. 1954), Ingeborg (nar. 1957) a Ragnhild (nar. 1968).

Princezna jen velmi málo v průběhu svého života vykonávala funkce spojené s příslušenstvím k norské královské rodině, ale pravidelně se účastnila důležitých událostí, jako jsou například královské svatby. Když na trůn v roce 1957 nastoupil její otec Olav V., který byl v době nástupu vdovcem, měla by bývala princezna Ragnhild jako nejstarší z dcer zaujmout post první dámy. Princezna však v té době už nežila v Norsku, a tak se této povinnosti zhostila její sestra Astrid.

Princezna Ragnhild se několikrát veřejně kriticky vyjádřila k výběru neurozených partnerů dětí svého bratra Haralda, tedy své neteře princezny Märthy Louise a synovce korunního prince Haakona. V jednom interview prohlásila, že její otec král Olav V. by nikdy nesouhlasil s tím, aby Ari Behn, nyní manžel Märthy Louise, a Mette-Marit, nyní manželka Haakona, uzavřeli sňatek se členy královské rodiny. V rozhovoru také vyjádřila obavu o budoucnost monarchie právě vzhledem k několika kontroverzním sňatkům v poslední době. Dále poukázala na nedostatek sebekázně mezi mladšími členy královské rodiny.

Princezna Ragnhild byla oceněna několika vysokými norskými i zahraničními státními vyznamenáními, např. Norským královským řádem svatého Olava (Den kongelige norske St. Olavs orden), švédským Řádem polární hvězdy (Nordstjärneorden) nebo brazilským Řádem Jižního kříže (Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul).

Princezna zemřela 16. září 2012.

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: newsinenglish.no