Ženy, které šly za svým snem: Mia Kankimäki a Jana Poncarová

Za to, že dnes hlasy žen zaznívají v umění, politice, vědě nebo cestopisech, vděčíme bezesporu odvážným předchůdkyním, které se dokázaly vzepřít konvencím a prosadily si vlastní představu o životě.

Finskou autorku Miu Kankimäki zaujalo několik takto silných žen natolik, že se jí pravidelně vkrádaly do myšlenek, až se musela vydat po jejich stopách. O své zážitky a nabyté znalosti se podělí na besedě s českou spisovatelkou Janou Poncarovou.

Ženy, které mi nedají spát (přel. Martina Šímová, nakl. Motto) je autorčina již druhá kniha, ve které kombinuje cestopis s biografickými pasážemi vybraných průkopnic ženské nezávislosti a úvahami o vlastním psaní. Pro české čtenáře je to však její první přeložené dílo, proto bude beseda i jakýmsi uvedením autorky na naši literární scénu.

Návštěvníci se mohou těšit na cesty hned po několika kontinentech, například po stopách Karen Blixen a jejích Vzpomínek na Afriku, ale i na diskusi o tom, jakou roli zastávají ženy v literatuře a proč je důležité, aby ženské hlasy byly ve společnosti slyšet.

Severský pohled na tematiku doplní česká autorka Jana Poncarová, která má na svém spisovatelském kontě řadu románů zabývajících se těžkostmi, se kterými se ženy musely vypořádat, pokud chtěly vyjít z dobových konvencí. Mezi její nejznámější knížky patří Podbrdské ženy (nakl. Motto) nebo Alžběta a Nina (nakl. Motto). Společným tématem, které se zrcadlí v knihách obou autorek a o kterém se rády rozpovídají, jsou ženy cestovatelky.

Moderuje Martina Šímová.

Finsky a česky, tlumočeno.
Vstupné dobrovolné

Akce se koná v rámci festivalu Týdny finské literatury ve spolupráci s Velvyslanectvím Finska a za podpory Ministerstva kultury ČR, Magistrátu hl. m. Prahy a literární nadace FILI.

Foto Mia Kankimäki Ⓒ Otava
Foto Jana Poncarová Ⓒ Jan Tichý