Vyhlášení Svobodného města Christiania

Dne 26. září 1971 bylo vyhlášeno Svobodné město Christiania (Fristaden Christiania), které se nachází v dánském hlavním městě Kodani.

Dánské studentské hnutí ovlivněné děním v USA a západní Evropě vypuklo v březnu 1968, kdy byla na protest obsazena první univerzita, a vysoké nasazení si udrželo do srpna téhož roku. Cílem protestů byly demokratické reformy a změna způsobu vyučování na školách. Ideově mělo hnutí blízko především k západoněmecké revoltě. Za vrchol protestního hnutí charakterizovaného snahou vést odlišný způsob života než většinová společnost je považováno založení dvou komunit v letech 1970–71: Frøstrupského tábora (Frøstruplejren) v severozápadním Jutsku a právě Svobodného města Christiania v nepoužívaných kasárnách v kodaňské čtvrti Christianshavn.

Jedná se tedy o formu anarchokolektivismu, který požaduje zrušení státu a svobodného vlastnictví. O dění ve svobodném městě rozhodují všichni jeho obyvatelé společně. Komunita se postupně rozrostla na asi 850 rezidencí rozkládajících se na 34 hektarech. Existuje dodnes a přestože jí nikdy nebyla oficiálně přiznána samospráva, má vlastní vlajku, měnu, televizní a rozhlasovou stanici. Jedná se o jednu z největších kodaňských turistických atrakcí.

 

Autorka článku: Jitka Jindřišková, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: dr.dk