A. Housková, V. Svatoň (eds.): POKUSY O RENESANCI ZÁPADU

Literární a duchovní východiska na přelomu 19. a 20. století

Monografie nabízí mnohostranný pohled na literární situaci na přelomu 19. a 20. století v euroamerické oblasti, sleduje společné tendence celého kulturního regionu i národní různosti. Připravil ji mezioborový tým filologů z Filozofické fakulty UK se zahraničními spolupracovníky. Ve třech částech kniha postihuje kontury literárního paradigmatu v epoše symbolismu a celkové vize světa, dále profily tvůrců, kteří vtiskli této epoše tvář, a rovněž konfrontace a prolínání iniciativy symbolismu s avantgardou. Zřetelně se ukazuje, že euroamerické literatury se vyrovnávaly se společnými problémy, jako je krize novověké kultury, překonávání pozitivismu, relativizace uměleckých forem. Kniha je doplněna informativními přehledy a ukázkami z dobových manifestů. Je příspěvkem k přehodnocování této duchovní epochy a k poznání jejího významu pro sebereflexi a revitalizaci moderní západní kultury. V domácím kontextu jde o první ucelenější komparatistickou prezentací daného období a problematiky.

Studie týkající se severské kultury:

Martin Humpál: Nietzsche ve Skandinávii konce století
Helena Březinová: Jazyková skepse v pohádkách Hanse Christiana Andersena
Martin Humpál: Knut Hamsun – průkopník techniky proudu vědomí

Nakladatelství: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Rok vydání: 2016
Počet stran: 767
Doporučená cena: 690 Kč

Text a obrázek – zdroj: kosmas.cz