Valná hromada Skandinávského domu 2019

Jako každý rok je opět načase svolat schůzi valné hromady, orgánu spolku tvořeného všemi právoplatnými členy. Zhodnotíme uplynulý rok z hlediska aktivit i hospodaření a představíme naše plány na rok 2019. Po dvou letech se také budou konat volby do výboru a revizní komise. Zasedání se uskuteční ve středu 13. února 2018 od 19:00 v kanceláři Skandinávského domu, Dejvická 3, Praha 6.

Členy prosíme o potvrzení účasti e-mailem na info@skandinavskydum.cz.

Těšíme se na Vaši účast i všechny nápady a připomínky. Níže naleznete orientační program jednání. Pokud byste do programu chtěli zařadit nějaký další bod, ozvěte se nám prosím e-mailem (info@skandinavskydum.cz) nebo telefonicky (777 926 331) do pátku 8. února 2019.

Prosíme všechny, aby si s sebou vzali členské kartičky. Pokud vám již vypršela platnost, na místě bude možné si členství prodloužit. Na místě lze také členství založit.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

Prezence, kontrola členských kartiček, možnost prodloužit členství

  1. Schválení programu jednání, volba zapisovatele
  2. Prezentace činnosti Skandinávského domu v roce 2018
  3. Zpráva o hospodaření Skandinávského domu v roce 2018
  4. Zpráva revizní komise za rok 2018
  5. Plán činnosti na rok 2019
  6. Přehled financování na rok 2019 a orientační návrh rozpočtu
  7. Schválení výše členských příspěvků pro fyzické a právnické osoby
  8. Volba členů výboru spolku vč. předsedy a místopředsedy
  9. Volba členů revizní komise
  10. Různé

Těšíme se na Vás!