Švédsko-česká výstava: Post-Trauma

Henrik Ekesiöö (SE), Nongkran Panmongkol (SE/TH), Jan Stolín (CZ), Lexa Peroutka (CZ/SE)

zvuková performance Romano Krzych (FR/CZ) a http://rkz1.blogspot.cz/

posttraumaavoid

Zveme na společnou výstavu umělců ze Stockholmu a z českého prostředí.

Traumatem je myšlena situace náhlých společenských proměn, ty mají zásadní vliv na naše soužití – spolupráci, komunikaci, vymezují prostor, který obýváme, se kterým se identifikujeme, který prožíváme.

Jednotliví umělci pracují s prostorovým a mediálním materiálem, jejich tvorba je pokusem o definici prostoru – na bázi jeho materiálního a/nebo sociálního charakteru. Jelikož každý autor má jinou vizi prostoru a obývá jiný geopolitický prostor, jejich tvorba je tak „dokumentací“ zápasu o prostor konkrétní.

Výstava potrvá do 22. 7. 2016.

S podporou Velvyslanectví Švédska v České republice

Zdroj: Avoid Gallery