Švédská umělecká kořist z českých zemí

Švédská umělecká kořist z českých zemí v závěru Třicetileté války. Mýty a skutečnost

Loupeže uměleckých předmětů a knihoven „podle válečného práva“ patřily k realitě válek 17. století. Často nerealistické představy o rozsahu švédské kořisti vedly již od druhé poloviny 17. století z české strany k pokusům o navrácení nebo alespoň lepší zmapování těchto sbírek. Moje přednáška bude o skutečném rozsahu a motivacích těchto loupeží, o dějinách českých vědeckých výprav do Švédska, o dnešním stavu poznání bohemik ve Švédsku a také o vývoji právních názorů na status ukořistěných předmětů.

Přednáší historik doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. z FF UK.

Vstupné: 40 Kč

Akce se koná ve spolupráci s ARS VIVA spol. s r.o.