Severský literární salón online: Sovětistán

V listopadu si budeme v literárním salónu povídat s norštinářkou Danielou Mrázovou. Představí nám reportážní knihu Eriky Fatland z postsovětské Střední Asie zvanou Sovětistán.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti registrace


Sovětistán (2021, vyd. nakl. Kniha Zlín) – Vyzbrojená solidní znalostí ruštiny, zvědavostí i kritickým přístupem se norská novinářka a spisovatelka Erika Fatlandová vydává na cestu do postsovětských zemí Střední Asie – do prostoru plného kontrastů, z nějž k nám běžně zalétají jen kusé zprávy. Její putování začíná v uzavřené ropné velmocí Turkmenistánu, v němž se nad chudičkými obydlími venkovanů tyčí mramorové věžáky a servilita vůči prezidentovi nezná mezí, a pokračuje do rozlehlého a bohatého Kazachstánu, kde se autorka setkává s důsledky Stalinova absurdního stěhování etnik, vydává se k vysychajícímu Aralskému jezeru a popisuje režimem nepřiznané potlačování lidských práv. V nejchudší středoasijské zemi Tádžikistánu putuje do odlehlého údolí Jaghnóbi, kde lidé žijí podle staletých tradic. V Kyrgyzstánu zpovídá oběti nechvalného zvyku krádeže nevěst a pátrá po příčinách etnických konfliktů mezi Kyrgyzy a Uzbeky. Z Uzbekistánu přináší zprávu o výjimečném muzeu výtvarného umění v odlehlém městě Nukus, o výrobě hedvábí i o zkáze, kterou v zemi způsobilo rozšiřování bavlníkových plantáží a odvádění vody z řek. Líčení cesty a neobyčejných setkání s obyčejnými lidmi prokládá autorka historickými odbočkami a podrobně se věnuje vývoji v postsovětském období. Díky jejímu vypravěčskému talentu, znalosti historie a antropologie a také odvaze vydat se na vlastní pěst do neznáma je četba Sovětistánu plnohodnotnou dobrodružnou výpravou.


Erika Fatland (nar. 1983) vystudovala sociální antropologii a terénní práci v severoosetském Beslanu zúročila v knize Englebyen. Fortellinger fra Beslan (Město andělů. Příběhy z Beslanu, 2011). Jako spisovatelka debutovala už v roce 2009 humoristickou knihou pro děti pojednávající o rozvodu Foreldrekrigen (Rodičovská válka). V roce 2012 vydala titul Året uten sommer (Rok bez léta) věnovaný teroristickému útoku 22. července 2011. Své cesty do postsovětských zemí Střední Asie popsala v díle Sovjetistan (Sovětistán, 2014), které získalo Bragiho cenu za literaturu faktu, a nyní vychází i česky s autorčiným doslovem aktualizovaným na míru pro české vydání. Erika Fatlandová se od té doby do postsovětského prostoru i do Střední Asie soustavně vrací a vydala už další dvě cestopisné knihy. V roce 2016 získala Wesselovu cenu určenou pro mladé vlivné umělce a prestižní kritický týdeník Morgenbladet ji ve své době zařadil do první desítky nejlepších norských spisovatelů do 35 let.


Daniela Mrázová (nar. 1976) vystudovala norštinu, francouzštinu a latinu na Filozofické fakultě MU v Brně. Studovala také na Univerzitě v Oslu a na Vysoké škole v Agderu. Po ukončení studií pracovala na Masarykově univerzitě, na dánském velvyslanectví v Praze a v překladatelském týmu českého předsednictví v Radě EU. Vyučuje norštinu, překládá z norštiny a dánštiny a rediguje překlady svých kolegů. Je členka spolků Překladatelé Severu a Elg.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2021. Probíhá za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.