Severský literární salón online: Okno na jih

V únoru přivítáme v Severském literárním salónu překladatelku z islandštiny Martu Bartoškovou. Řeč bude o poetické knize Okno na jih (2020, vyd. nakl. Kalich) od Gyrðira Elíassona, který uchvátil české čtenáře již svými dřívějšími kontemplativními texty, zejména románem Kniha od řeky Sandá.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti registrace

Okno na jih (Sudurglugginn, 2012) je novela volně navazující na Knihu od řeky Sandá (česky 2013, vyd. nakl. Kalich). Vyprávění se odvíjí chronologicky během čtyř ročních období. Hlavní hrdina se nachází v jakémsi dobrovolném vyhnanství na venkově, konkrétně poblíž rybářské vesnice na západě Islandu. Zlomkovitý text opět přibližuje bolestnou snahu o uměleckou tvorbu. Postavy knihy, na které hlavní hrdina pracuje, se strnule vzpouzejí autorovým pokusům vdechnout jim život a poslušnost vypovídá i starý psací stroj olivetti. Ani navazovat vztahy se skutečnými lidmi se spisovateli nedaří. Naléhavý pocit prázdnoty se mísí s precizním pozorováním detailů krajiny i všedního života na venkově a podivuhodných jevů ve vesnici a jejím okolí. Kromě dvou zmíněných knih jsou od autora v češtině dostupné také soubory povídek Měděné pole (2018, dybbuk) a Mezi stromy (2013, dybbuk).

Marta Bartošková vystudovala anglistiku a nordistiku na FF UK a islandštinu pro cizince na Univerzitě Islandu. Působí jako překladatelka a tlumočnice norštiny a islandštiny, islandštinu také soukromě vyučuje. Je soudní tlumočnicí a věnuje se překladům titulků a dabingu z obou severských jazyků i z angličtiny. Nejvíc ze všeho ji těší překlady literární. Z islandštiny do češtiny přeložila kromě výše uvedených knih od Gyrðira Elíassona také například volnou trilogii Jóna Kalmana Stefánssona Ráj a peklo, Lidské srdce a Smutek andělů, novelu Ptáci bouře od Einara Kárasona nebo knížky pro děti Strašidláci nebrečí a Ne, řeklo strašidýlko. V roce 2019 jí vyšel první literární překlad z norštiny, a to jazykově vybroušený román V očekávání od Gunsteina Bakkeho.

Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce se koná v rámci projektu Severská literatura v srdci Evropy.