Severský literární salón online: Jmenuji se Maryte

Hostem prvního Severského literárního salónu online v roce 2021 bude překladatelka z litevštiny Věra Kociánová. Řeč bude o výjimečném syrovém románu Jmenuji se Maryte, jehož autorem je Alvydas Šlepikas. Kniha se vrací k bolestivým dějinám konce druhé světové války ve Východním Prusku a na Litvě a syrovou optikou sleduje bezútěšné bloumání tzv. vlčích dětí vstříc životu. Moderuje Michal Švec.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti rezervace

Jmenuji se Maryte (vyd. Odeon, 2020) – věta, kterou se šestiletá Renata naučí litevsky a opakuje ji jako zaříkadlo proti všemu zlému. Pochází totiž z městečka ve Východním Prusku, z dnešní Kaliningradské oblasti, a má tu smůlu, že je Němka. Krátce po válce ji dějiny odvanou do cizí země, kde dostane nové jméno a s ním novou identitu a naději na nový život. Román o fenoménu takzvaných vlčích dětí – wolfskinder, které dodnes žijí na území Litvy, vyvolal po svém vydání v roce 2012 senzaci a stal se litevskou knihou roku. Autor v něm s neobyčejnou něhou i vášní odkrývá zasutý cíp evropské historie a ve strohých sekvencích, psaných prostým, přitom však básnicky jemným jazykem, líčí, jak snadno se šlo v kruté zimě roku 1946 ztratit.

Věra Kociánová vystudovala bohemistiku a lituanistiku na FF UK v Praze, několik let působila jako novinářka. V roce 2015 založila nakladatelství Venkovské dílo, jehož produkce se zaměřuje na významná díla malých národů a původní texty současných českých autorů s důrazem na Podkrkonoší. Do češtiny přeložila Věra Kociánová výbor z litevské slovesnosti Litevské pohádky, román Jurgise Kunčinase Tūla a nejnověji román Alvydase Šlepikase Jmenuji se Maryte. Za překlad románu Tūla obdržela v roce 2018 od Obce překladatelů tvůrčí prémii v rámci Ceny Josefa Jungmanna. Kromě práce s texty provozuje osvěžovnu Maringotka (letní součást konceptu Venkovského díla) v Pecce, kde delší dobu pracovala také jako kastelánka na místním hradě.

Partnerem akce jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce se koná v rámci projektu Severská literatura v srdci Evropy.