Série přednášek o litevské literatuře a mytologii

V následujících dnech se v rámci výuky baltistiky v Brně bude konat řada online přednášek, kterou připravily Gina Kavaliūnaitė, Ph.D. z Vilniuské univerzity a Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Ph.D. z Univerzity Vytautase Velikého v Kaunasu.

Přístup je otevřen nejen pro studenty MU, ale také pro širokou veřejnost. Úcast je zdarma, bez nutnosti předchozí registrace.

Gina Kavaliūnaitė připravila cyklus přednášek na téma překladu Bible do litevštiny.

Jurgita Macijauskatė-Bonda bude hovořit o litevské mytologii.

Všechny přednášky proběhnou v angličtině. Anotace a přístupové odkazy najdete níže v textu.

Harmonogram přednášek:

  • Čtvrtek 20. 5. 2021 17:00. Gina Kavaliūnaitė, The London Lithuanian Bible (1660)
  • Pátek 21. 5. 2021 10:00. Gina Kavaliūnaitė, Methods of Bible translation in the Age of Reformation
  • Pondělí 24. 5. 2021 18:00. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Multipart songs Sutartinės.
  • Úterý 25. 5. 2021 12:00. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Etiological Legends: Creation of the World.
  • Úterý 25. 5. 2021 18:00. Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Belief Legends: The Human Being and the Mythical World.

Více informací o celé sérii naleznete také na Facebooku.

Gina Kavaliūnaitė, The London Lithuanian Bible (1660)

Gina Kavaliūnaitė připravila cyklus přednášek na téma překladu Bible do litevštiny, především k velmi zajímavému „neúspěšnému“ Chylinského překladu z roku 1660. Gina Kavaliūnaitė našla v britských archivech mimořádně vzácné exempláře tohoto vydání a připravila jejich novou edici (k dispozici v knihovně brněnské baltistiky). Kolem Chylinského a jeho londýnské Bible se odehrál skutečně dramatický příběh, který rozhodně stojí za poslech.

Time: May 20, 2021 17:00 (Czech local time)
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/95739052795?pwd=OFVHYzdDVXNMa2s2MU5UVGJRdWptUT09
Meeting ID: 957 3905 2795
Passcode: 427911

Obrázek – zdroj: https://blogs.bl.uk/european/2016/11/samuel-boguslaus-chylinskis-lithuanian-bible.html

Gina Kavaliūnaitė, Methods of Bible translation in the Age of Reformation

Ve své druhé přednášce se Gina Kavaliūnaitė zaměří na srovnání různých verzí litevského překladu Bible: každá z křesťanských konfesí aktivně působících v Litevském Velkoknížectví a Prusku v 16.–17. století usilovala o svůj překlad Svatého Písma do litevštiny a každá tohoto cíle dosáhla. Je zajímavé sledovat, jak konfesní kontext ovlivňoval výsledný text a jak se litevské překlady Bible vyjímají v kontextu jiných jazykových verzí Svatého Písma.

Time: May 21, 2021 10:00 (Czech local time)
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/97806830195?pwd=YUF6YSt2QzB6eFF5d3RqRmVVWkZjUT09
Meeting ID: 978 0683 0195
Passcode: 802186

Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Multipart songs sutartinės

„Sutartinės“ je archaický žánr litevského zpěvného folkloru, jehož původ lze datovat do středověku. Specifická melodika těchto písní, jejich rytmika, meditativnost a záhadný obsah fascinují hudební vědce a laickou veřejnost po celém světě. Připojte se k přednášce, pokud chcete se o sutartinės dozvědět víc. Součástí přednášky budou komentované ukázky těchto písní.

Time: May 24, 2021 18:00 (Czech local time)
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/99733951464?pwd=NGlOb1lwdjgyOUt1NVlkM09remFPZz09
Meeting ID: 997 3395 1464
Passcode: 921174

Obrázek – zdroj: https://www.atostogoskaime.lt/en/unesco/sutartines/

Jako ilustraci zmíněného litevského žánru přikládáme i následující video:

Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Etiological Legends: Creation f the World

Tato přednáška bude věnována litevské mytologii a koncepci původu světa, kterou lze (částečně) rekonstruovat na základě litevských etiologických legend.

Time: May 25, 2021 12:00 (Czech local time)
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/96866711738?pwd=aDluMkZCUjJ2R0hxdHFkUGg5L3NaUT09
Meeting ID: 968 6671 1738
Passcode: 267097

Jurgita Macijauskaitė-Bonda, Lithuanian Belief Legends: The Human Being and the Mythical World

Přednáška bude věnována popisům vztahu mezi člověkem a nadpřirozeným světem (či světy) podle litevské mytologie. Kde žijí bohové? Jak člověk může vstoupit do jejich světa? A jak bohové ovlivňují život lidí? Připojte se k přednášce, pokud chcete se dozvědět víc.

Time: May 25, 2021 18:00 (Czech local time)
Join Zoom Meeting
https://cesnet.zoom.us/j/92639522258?pwd=TjhiR09vSWN2UWxtaGFnUE5iWmJzQT09
Meeting ID: 926 3952 2258
Passcode: 918097

Obrázek – zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mikalojus_Konstantinas_Ciurlionis_-PERKUNAS(THOR)_-_1909.jpg