Reakce Elg, z. s., na otevřený dopis předsedy Skandinávského domu MHMP

V Praze dne 6. 1. 2017

Vážená paní náměstkyně, vážená paní zastupitelko, vážený pane zastupiteli,

chtěly bychom se touto cestou připojit k otevřenému dopisu Mgr. Michala Švece, předsedy Skandinávského domu, z. s., jenž byl zaslán MHMP 3. ledna 2017.

Kromě toho, že provozujeme neziskový spolek zabývající se vydáváním knih, které mapují okrajová témata severské literatury či se věnují opomíjeným momentům severské kultury v českém kontextu, pracujeme jako překladatelky ze severských jazyků a také dlouhodobě spolupracujeme se Skandinávským domem. Proto si můžeme dovolit tvrdit, že situaci dobře známe a víme, jak Skandinávský dům funguje a jaké akce s jakým nasazením připravuje. Pokud se na těchto akcích nepodílíme, často je navštěvujeme jako diváci a oceňujeme jejich profesionální úroveň i schopnost organizátorů sehnat i velmi atraktivní hosty ověnčené významnými oceněními.

S obsahem dopisu Michala Švece plně souhlasíme a za zvláště pomýlené považujeme odůvodnění, že akce Skandinávského domu jsou marketingovými aktivitami a že by je měli platit nakladatelé vydávající severské detektivky. V takovém případě se nelze nezeptat, proč potřebuje finanční podporu Festival spisovatelů a proč účast světoznámých autorů jako Coetzee či Palahniuk nefinancují nakladatelství, která vydávají jejich knihy? Podle této logiky by podporu nepotřebovala žádná literatura, jež má alespoň několik úspěšných autorů – protože platit literární akce by měli oni (respektive nakladatelé je vydávající).

Severská literatura zdaleka nejsou jen severské detektivky a Skandinávský dům propaguje literaturu zcela jinou, které se takové podpory a propagace jako žánru krimi nedostává, ale která si ji přitom pro své nesporné kvality rozhodně zaslouží. Nehledě na to, že organizuje řadu dalších, i neliterárních akcí. Podle našeho názoru má Skandinávský dům nezastupitelné místo mezi neziskovými organizacemi rozvíjejícími kulturní vztahy mezi Českou republikou a severskými zeměmi, a to při zachování vysoké úrovně kvality obsahu i formy.

Je nám velice líto, že MHMP Skandinávskému domu hází klacky pod nohy, místo aby jej s hrdostí podporoval a oceňoval jeho přínos.

S pozdravem

 

Mgr. Hana Kendíková, předsedkyně Elg, z. s.
lektorka norštiny, tlumočnice a překladatelka

Mgr. Kateřina Krištůfková, šéfredaktorka Elg, z. s.
překladatelka norských detektivek, ale i jiné, nekomerční norské literatury

Mgr. Daniela Mrázová, vedoucí propagace a fundraisingu Elg, z. s.
lektorka norštiny, tlumočnice a překladatelka

Elg, z. s.
V Zákopech 527/20
142 00 Praha 4-Písnice
elg@centrum.cz

 

ADRESÁTI:

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.
náměstkyně primátorky
členka Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

MgA. Eliška Kaplický Fuchsová
předsedkyně Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

PhDr. Lukáš Kaucký
předseda Komise Rady HMP pro udělování grantů hl. m. Prahy v oblasti kultury a umění místopředseda Výboru pro kulturu, památkovou péči, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy ZHMP

Kopie: Mgr. Michal Švec, předseda Skandinávského domu, z. s.

 

Plné znění dopisu ke stažení také v PDF zde.