Portrét Františka Skoriny

Pražský lingvistický kroužek srdečně zve na veřejné představení své poslední publikace, kulturnì-historické studie Portrét Františka Skoriny.

Doktor František Skorina (1470–1552), občan Litevského velkoknížectví, historická osobnost, k níž se hrdě hlásí dnešní Bělorus (stejně jako třeba k Marcu Chagallovi), byl evropský intelektuál, který své největší dílo vydal v Praze. Jeho Ruténská bible (1517–1520) je zásadní počin v dějinách slovanského písemnictví, zdaleka ne pouze běloruského; zároveň představuje mezník ve vývoji českého knihtisku a českého portrétu.

Právě o jeho portrétu v Ruténské bibli vydal Pražský lingvistický kroužek mezinárodní studii, která bude představena. Za Kroužek vystoupí Tomáš Hoskovec, Ilja Lemeškin, Tomáš Glanc, za spolek Skaryna Alena Kovářová.