Severský literární salón online: Pověsti a pohádky z Faerských ostrovů

Vánoční vydání literárního salónu zasvětíme pohádkám, ovšem ne tak ledajakým. V češtině totiž v letošním roce vyšel vůbec poprvé výbor pověstí a pohádek z Faerských ostrovů pod názvem Álf ze Zlatého kamene. O něm nám popovídá členka překladatelského týmu Lucie Korecká.

Záznam pořadu:

Účast zdarma, bez nutnosti registrace


Álf ze Zlatého kamene. Pověsti a pohádky z Faerských ostrovů (2021, vyd. nakl. Argo, přeložili Lucie Korecká, David Šimeček a Pavel Vondřička, redigoval Zdeněk Lyčka) – Faerské ostrovy jsou malá země na půli cesty mezi Norskem a Islandem. Historicky a politicky jsou spřízněny s Dánskem, ale zachovaly si vlastní jazyk a osobitou kulturu. Až do 19. století tam nevznikala v podstatě žádná psaná literatura, ale rozvíjela se bohatá ústní slovesnost – pověsti, pohádky a dlouhé taneční balady. Příběhy zaznamenávají dějiny jednotlivých rodů a míst a vyprávějí hrdinské i vtipné příhody ze života významných postav lokální historie. Podstatnou roli v nich hraje drsná severská příroda a moře i bytosti, které v představách Faeřanů krajinu obývaly: skřítci, álfové, trollové, obryně a mořské nestvůry. Dnešním čtenářům otevírají faerské pověsti a pohádky dveře do časově i prostorově vzdáleného světa. Navzdory této vzdálenosti nás však dokážou rozesmát svým bezprostředním humorem a okouzlit tím, s jakou lehkostí spojují všední příhody s tajemnými a nadpřirozenými prvky. Tato kniha je poprvé představuje českým čtenářům a nabízí pestrý a rozmanitý výběr textů od drobných anekdot až po vyprávění připomínající krátké staroseverské ságy.


Lucie Korecká vystudovala skandinavistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pokračovala studiem islandštiny a staroseverské kultury na Islandské univerzitě v Reykjavíku. Letos dokončila doktorát a aktuálně působí jako překladatelka, badatelka a lektorka na volné noze. Zaměřuje se především na středověkou severskou literaturu, vydala monografii o staroseverské magii i několik svazků českých překladů ság a připravuje další. Kromě toho překládá i moderní islandskou beletrii, mimo jiné romány Steinara Bragiho, vytváří filmové titulky a příležitostně se věnuje také překladům z norštiny a tentokrát poprvé i z faerštiny.


Partnerem Severského literárního salónu online jsou Překladatelé Severu – spolek sdružující překladatele beletrie ze severských jazyků do češtiny.

Akce je součástí celoročního projektu Skandinávského domu Severská literatura v srdci Evropy 2021. Probíhá za podpory Magistrátu hl. m. Prahy a Ministerstva kultury ČR.