Měsíc Kalevaly

Kde:  Praha (Městská knihovna v Praze, FF UK, Kavárna Liberál, Kino Evald)

Kdy03.03.2015 – 19:0030.03.2015 – 19:00

Skandinávský dům u příležitosti výročí finského národního eposu Kalevala – 180 let od jejího prvního vydání roku 1835 – a výročí 150 let od narození „kalevalských umělců“ hudebního skladatele Jeana Sibelia a malíře Akseliho Gallena-Kallely pořádá festival Měsíc Kalevaly.

Festival přiblíží finský epos Kalevala z mnoha neotřelých úhlů – odborná konference se zaměří na kalevalské inspirace a interpretace, tři filmové projekce představí nejslavnější adaptace eposu na stříbrném plátně, večer finské lyriky obohatí festival o ženskou linii finské poezie a do širšího kontextu celý měsíc zasadí výstava, beseda s tvůrci nového českého vydání Kalevaly a dvě přednášky (finská mytologie, Kalevala a hudba).

Program festivalu:

3. 3. 19:00 Beseda: Nové české vydání Kalevaly Městská knihovna v Praze
4. 3. 19:00 Přednáška: Bohové a hrdinové Kalevaly Městská knihovna v Praze
5. 3. 14:00–17:30 Konference: Kalevalské inspirace a interpretace Filozofická fakulta UK
10. 3. 19:00 Poslechový pořad: Kalevala a hudba Kavárna Liberál
12. 3. 19:00 Filmové promítání: Nefritový válečník Kino Evald
19. 3. 18:30 Vernisáž výstavy Kalevala v obrazech Filozofická fakulta UK
20. 3. 19:00 Filmové promítání: Sampo Kino Evald
26. 3. 19:00 Filmové promítání: Doba železná Kino Evald
30. 3. 19:00 Večer finské lyriky Kavárna Liberál

Podrobnosti o akcích viz jednotlivé články.