Koncert Dvořák & Sibelius v Janáčkově divadle

Dvořákův Houslový koncert a moll a Sibeliovu První symfonii e moll, dvě důležitá díla českého, resp. finského romantismu, s brněnskými filharmoniky nastuduje a provede dánský dirigent Michael Schønwandt, který se do Brna vrací, aby pokračoval v plánovaném postupném provedení kompletu Sibeliových symfonií (dosud tu uvedl Druhou a Pátou). Jako sólista ve Dvořákově skladbě se představí britský houslista Alexander Sitkovetsky, který s Filharmonií Brno spolupracoval na podzim 2022, kdy s ní během jejího turné po Velké Británii dvakrát provedl Korngoldův Houslový koncert D dur.

Sibeliova První symfonie
Třiatřicetiletý Jean Sibelius měl za sebou již několik větších děl s proklamovaným patriotickým akcentem, když se odhodlal ke kompozici své Symfonie č. 1 e moll. Jeho myšlenkový svět tehdy výrazně ovlivňoval finský národní epos Kalevala, ve kterém jako začínající skladatel nalezl intenzivní a hluboký pramen inspirace. Vyjadřoval-li se však o svých číslovaných symfoniích, jichž za svůj dlouhý život složil sedm (partituru Osmé zničil), zdůrazňoval jejich autonomní povahu: Mé symfonie v žádném případě nespadají do okruhu Kalevaly. Dokonce ani při komponování První symfonie jsem na Kalevalu nemyslel. Národní charakter První symfonie, nesený dobovými romantickými ideály, ohlasy finského folkloru a inspiracemi svéráznou severskou krajinou, je však nesporný.

Dvořákův Houslový koncert
Ke kompozici Houslového koncertu a moll Antonína Dvořáka podnítil jeho berlínský nakladatel Simrock. Dvořák se pustil do práce v polovině roku 1879 a od počátku při ní pomýšlel na slavného houslistu Josepha Joachima, se kterým konzultoval sólový part a který také přislíbil první provedení koncertu. Po dokončení však Joachimovi trvalo celé dva roky, než Dvořákovi poslal drobné finální revize.

Program:

ANTONÍN DVOŘÁK Houslový koncert a moll op. 53
JEAN SIBELIUS Symfonie č. 1 e moll op. 39

Více informací včetně vstupenek zde.

Úvodní foto: Groves Artists