Komentáře ke dvěma životům – přednáška s diskusí v rámci Pride Month

Filozofická fakulta UK zve na přednášku s diskusí dr. Jana Dlaskadoc. Yrjö Lauranta z Finských studií Ústavu germánských studií FF UK v rámci přednáškového cyklu Pride Month, která se bude konat ve čtvrtek 8. června 2023 od 18:00 v místnosti P200 na hlavní budově FF UK.

Jazykovědec Olli Nuutinen (1939–1995) proslul v poválečném období jako průkopník výuky finštiny pro cizince; dlouho působil mj. jako lektor finského jazyka v dánské Kodani. Jeho učebnice se po dlouhou dobu používaly při výuce této řeči i na Univerzitě Karlově. Roku 1995 vydal Nuutinen svou autobiografii s názvem Kommenteja kahteen elämään (Komentáře ke dvěma životům), v níž se čtenář může podrobně seznámit s tím, jak byl člověk z akademické sféry nucen prakticky po celý život úplně či částečně skrývat před okolím svou homosexuální orientaci.