Based on a True Story: sobí kosti, mrazivé doky a vražda v Galerii MeetFactory

V Galerii MeetFactory proběhne v pátek 23. listopadu 2018 v 19:30 vernisáž výstavy tří severských umělců Huldy Rós GudnadóttirMáret Ánne Sary a Jaanuse Sammy. Vernisáž se uskuteční v rámci akce Veřejný dům.

Výstavu Based on a True Story je možné chápat jako esej z oblasti severní Evropy a Pobaltí, která přiznává fascinaci příběhy založenými na pravdivých událostech. Tři umělci, tři země a tři příběhy plné pastevců sobů, mrazivých doků a pověrami opředených dandyovských postav se představí v Galerii MeetFactory v pátek 23. listopadu.

Příběhy Huldy Rós Gudnadóttir (nar. 1973, Island), Máret Ánne Sary (nar. 1983, Norsko) a Jaanuse Sammy (nar. 1983, Estonsko) ukazují na jeden z fenoménů umění oblasti severní Evropy a Pobaltí: potřebu vyprávět a sdílet příběh. Všichni tito umělci si (nejen) z osobních důvodů vybírají jako svůj objekt sociální minority. Výstava zachycuje tři příběhové linie: dlouho utlačovaní Sámští pastevci, kterým norská vláda uznala stejná práva jako ostatním obyvatelům, aby je pak nerespektovala, dělníci v docích, kteří se pohybují na hraně společenského uznání a sexuální menšiny.

Výstava zaměřuje pozornost na narativní a dokumentaristické tendence, které jsou v současném umění dané oblasti významně zastoupeny. Jaké jsou motivy, které stojí za potřebou vizuálních umělců vyprávět příběhy? Jakými způsoby pracují s fakty a zprostředkovávají své zkušenosti?

Jeden ze způsobů, kterými souvislost s „pravdivou” realitou dokazují, je začlenění konkrétního předmětu do jejich instalací. Na výstavě pak mimo jiné najdeme lasa sámských rangerů, kosti sobů, krabice s mraženým zbožím nebo historické rekvizity ze socialistického Estonska.

Práce všech umělců často vychází z historických, antropologických nebo sociologických poznatků, umělecká díla jsou mnohdy výsledkem terénních výzkumů nebo dokumentaristiky. Aura soudního procesu propojuje dva z příběhů, které se však odehrávají v rozdílných časových obdobích. Historický projekt Jaanuse Sammy je rozvíjen okolo dodnes pověrami opředené postavy „Předsedy“, z nějž dandyovský způsob života učinil oběť socialistického režimu, nuceného společenského exilu a nakonec také vraždy.

Aktuální soudní proces mezi bratrem umělkyně Máret Ánne Sary z domorodého kmene Sámů a Norskou vládou stál na začátku jejího dlouhodobého uměleckého projektu. Jejím hlavním cílem je upozornit na kritickou situaci tradičního sámského způsobu žití odvíjejícího se od chovu sobů, kterou způsobuje norská vláda svými právními předpisy a zabíráním území pro developerské účely.

Dlouhodobý umělecký výzkum Keep Frozen zavedl islandskou umělkyni Huldu Rós Gudnadóttir do prostředí reykjavíckých doků, kde si jako teenagerka vydělávala své první peníze. Umělecko–antropologická sonda do pracovní rutiny přístavních dělníků zkoumá fyzicky náročnou práci a odkrývá její další významové vrstvy. Jedním z mnohých výstupů výzkumu je také studie pohybové rutiny dělníků a její re-enactement v galerijním prostoru.

Roční cyklus, který zprostředkoval pohled na umělecké scény různých koutů Evropy, zakončuje Galerie MeetFactory na pochmurném severu. „Příběh” umění bude v továrně v roce 2019 pokračovat, tentokrát budeme vyprávět o vztazích mezi tradicemi a trendy.

Kurátorka: Eva Riebová

 

Zdroj: meetfactory.cz