4. 9. – Baronsova skříň v UNESCO

4. září 2001 byla na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána unikátní skříň, jejímž zakladatelem a autorem byl lotyšský spisovatel a folklorista Krišjānis Barons (1835–1923). Skříň (celým názvem Dainu skapisSkříň dain) sloužila ke kategorizaci lotyšských lidových písní, tzv. dain (krátká čtyřverší jednoduše zapamatovatelná), které Barons považoval za duchovní bohatství, v němž se odráží duše národa.

Krišjānis Barons, nazývaný též Otec dain (Dainu tēvs), sesbíral přesně 217 996 lidových písní a vědecky je klasifikoval. Dain díky variacím sice existuje cca 1,2 milionu, ale Barons vybral u každé písně jen její hlavní verzi. Dainy systematizoval pomocí malých lístečků a rozřadil je do 35 zásuvek skříně podle témat, o nichž se v písních pojednává (např. písně svatební, pohřební, masopustní, nemravné, o slunovratu apod.). Knižně vyšly v šesti svazcích pod názvem Latvju dainas (Lotyšské dainy) v letech 1894–1915. Obsah Baronsovy skříně, jenž byl naskenován, je dostupný online na dainuskapis.lv. Skříň je umístěna v Rize v Muzeu Krišjānise Baronse (na obr.).

Dainy jsou dodnes neodmyslitelnou součástí kulturního dědictví lotyšského národa. Každých zhruba pět let se v Lotyšsku konají folklorní slavnosti – Svátky písní – během nichž hrají lidové písně hlavní roli.

 

Autorka článku a obrázku: Iva Doušová, Skandinávský dům