14. 6. – Otevření mostu přes Velký Belt

Dne 14. června 1998, byla dokončena výstavba mostu přes úžinu Velký Belt (dánsky Storebæltsforbindelsen nebo též Storebæltsbroen), která spojuje průliv Kattegat s Baltským mořem. Přemostění tím bylo slavnostně otevřeno také pro automobilovou dopravu. V tu dobu byla stavba již rok v provozu, a to pro železniční dopravu od 1. června 1997. Každý den přes Velký Belt projede kolem 24 tisíc aut. Dříve spojení zajišťovaly mnohem pomalejší trajekty, které vzdálenost překonaly za 90 minut. Nyní stejná cesta trvá díky mostu pouhých 10 minut.

Most propojuje dva největší dánské ostrovy, Fyn a Sjælland, měří 17 kilometrů a sestává ze čtyřproudé dálnice a dvoukolejné železniční tratě. Přemostění se skládá ze dvou oddělených částí: tzv. západního/nízkého mostu (Vestbroen či Lavbroen), po kterém jezdí jak auta, tak vlaky, a z visutého tzv. východního/vysokého mostu (Østbroen či Højbroen; viz obr.), po němž je vedena pouze silniční doprava a železnice je schována v tunelu pod zemí (Østtunnelen). Mezi těmito dvěma částmi je krátký přejezd, který leží na ostrůvku Sprogø.

S výškou pylonů 254 metrů je most nejvyšším v Dánsku. Na koncích pylonů mostu se dá zároveň naměřit nejvyšší místo na území Dánska, jelikož nejvyšší dánská „hora“ (Møllehøj) se „vypíná“ do výšky pouze 171 metrů. Aby přemostění nenarušilo námořní dopravu, byl jeden z mostů postaven jako visutý. Vozovka se v jeho nejvyšším bodě nachází 70 metrů nad hladinou, a tak pod ním můžou proplouvat i největší zaoceánské lodě.

O stavbě mostu rozhodl dánský parlament Folketinget již v roce 1986, ale základní kámen byl položen až v roce 1995. Stavba vyšla zhruba na 21 miliard dánských korun.

 

Autorka článku: Iva Doušová, Skandinávský dům
Obrázek – zdroj: wikipedia.org