Výstava: Litevský filmový plakát

Na výstavě budou představeny nejzajímavější litevské filmové plakáty ze sbírek Muzea litevského divadla, hudby a kinematografie ve Vilniusu. Nalezneme zde 43 plakátů v období mezi léty 1953–2010 navrženými předními litevskými afišisty, od 60. let již převážně z řad absolventů vilniuské akademie výtvarných umění. Bez ohledu na dobovou cenzuru se plakáty vyznačují specifickým uměleckým projevem, alegorickým významem, který značně rozšiřuje pochopení samotného filmu.

Nejstarší plakát pochází z roku 1953 a to z napůl propagandistického filmu Aušra prie Nemuno, který zachycuje těžké životní podmínky na Litvě po 2. světové válce. Jedním z nejznámějších umělců, kteří se zabývali tvorbou filmových plakátů, byl mezinárodně uznávaný malíř a grafik Vytautas Valius (1930–2004). Jeho plakát k filmu Jausmai z roku 1966 snese ty nejpřísnější měřítka dobové grafické tvorby v celoevropském kontextu.

Výstava se koná pod záštitou velvyslance Litevské republiky v Praze, J. E. Edvilase Raudonikise.

Obrázek, text – zdroj: muzeumprahy.cz