Výstava Čechoslováci v Norsku za 2. světové války

Téměř neznámé kapitoly československo-norských vztahů za druhé světové války představuje panelová výstava, kterou zpracovali vědci z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Univerzity Karlovy a Válečného muzea v Narviku.

Popsali v něm mimo jiné, že do Norska uprchlo několik stovek říšskými zákony ohrožených židů a nejméně 1 300 Čechů zde nuceně pracovalo v továrnách, docích a na stavbě opevnění. Češi a Slováci se v Norsku účastnili i bojů proti Hitlerovi. Asi 13 000 občanů meziválečného Československa, zvláště německé národnosti, naopak v Norsku sloužilo v německé uniformě.  

Výstava Čechoslováci v Norsku během druhé světové války je výstupem mezinárodního projektu, na němž se pod gescí Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR podíleli také norští odborníci z Norské přírodovědecké a technické univerzity v Trondheimu a z Narviku. Projekt podpořily Fond EHP (tzv. Norské fondy) v rámci programu rozvoje bilaterální spolupráce.

Otevřeno každý všední den do 18 hodin.

Více informací zde.