Utrpení Panny Orleánské s doprovodem Filharmonie Brno

UTRPENÍ PANNY ORLEÁNSKÉ, slavný němý film Carla Theodora Dreyera z roku 1928 s novou hudbou litevského skladatele Broniuse Kutavičiuse (2009).

Slavné zpracování příběhu o Johance z Arku není typický historický velkofilm. S výjimkou kostýmů se oprošťuje od dobových reálií, zato vyzdvihuje střet fanatismu a klerikalismu soudců se vznešenou prostotou nevinné dívky. Působivost procesu stupňuje užití detailů a i v následných scénách si kamera často všímá jen fragmentů lidské tváře.

Filharmonie Brno, dirigent Peter Vrábel