Brožura Současná dánská literatura

Brožura Současná dánská literatura vznikla u příležitosti festivalu Týden dánské literatury, který se konal v únoru 2018.

Obsahuje úvodní studii Radky Sloukové Současná dánská literatura: Rozmanitost v obsahu i formě, rozhovory s překladateli Robertem Novotným, Helenou Březinovou a Markétou Klikovou, ukázky z básnické tvorby Knuda Steffena Nielsena v překladu Davida Stybora, seznam dánských laureátů Nobelovy ceny za literaturu a Ceny Severské rady za literaturu nebo bibliografii uměleckého překladu dánské literatury do češtiny 2000-2017, kterou sestavil Michal Švec a Adam Jelšík.

Prolistujte si brožuru on-line.

Vydal Skandinávský dům, z. s. v Praze roku 2018.

Editoři: Jitka Jindřišková, Michal Švec

Korektura: Ema Stašová

Na obsahu se podíleli: Helena Březinová, Adam Jelšík, Jitka Jindřišková, Markéta Kliková, Robert Novotný, Radka Slouková, Ema Stašová, David Stybor, Michal Švec

Grafická úprava: Linda Šperlová