Severský divadelní večer s Masopustem: Hlad

Skandinávský dům a Masopust v rámci projektu Severské divadelní večery uvádějí doprovodnou akci k inscenaci režiséra Jana Friče Hlad. Před představením se uskuteční krátký lektorský úvod, na který po představení naváže debata s inscenátory moderovaná nordistkou Karolínou Stehlíkovou.

SOUTĚŽ O VSTUPENKY

Inscenace se opírá zejména o texty norského držitele Nobelovy ceny za literaturu Knuta Hamsuna. Sledujeme bloudění mladého spisovatele po Kristiánii, při němž se stále víc propadá do blouznění způsobeného hladem a nemožností získat čestným způsobem skývu chleba do úst. Tento hluboký a autentický hlad v sobě ovšem obsahuje i hlady další. Hlad po ženě, hlad po uznání, hlad po vyjádření se, hlad po Bohu, hlad jako zdroj inspirace a tance. Slovy dramaturgyně inscenace Terezy Marečkové: „Hlad v románu je stavem duše. Hlad na divadelních prknech je stavem světa. To, po čem hladovíme, stále uniká.“

Lektorský úvod začíná v 18:30.
Debata s tvůrci se koná po skončení představení.

Vstup je zdarma coby součást vstupenky na představení.

Zvýhodněná cena pro naše členy: Předložte na pokladně platnou členskou kartičku Skandinávského domu a řekněte heslo „Skandinávský dům“ a získejte vstupenku na představení za zvýhodněnou cenu 150 Kč (běžná cena 250 Kč).

Obsazení a inscenační tým

Divadelní večery aneb Kdo se bojí…?

Ve spolupráci s vybranými divadly uvádějícími texty skandinávských autorů zahajuje v letošním roce Skandinávský dům cyklus tzv. Severských  divadelních večerů. Rádi bychom divákům umožnili hlubší seznámení se severskou dramatikou, která sice není tak populární jako severské detektivky, ale umí být obdobně nakažlivá. Nebojte se s námi vyrazit po české severské divadelní stopě! Nevšední horizonty a vhledy do severské krajiny zajištěny. Běžky netřeba.

Půjde o komentovaná divadelní představení, která sestávají z lektorského úvodu před představením a různé podoby nabývající besedy či sdílení společných dojmů ze zhlédnutého představení. Úvod zprostředkuje informace o autorovi, hraném textu a širším kontextu hry, případně zorientuje diváky v inscenační tradici (u známějších, opakovaně uváděných dramatických textů). Po představení následuje možnost se nad inscenací společně zamyslet. Divadelní večery se budou konat v prostorách pražských a brněnských divadel a to podle aktuálního výběru titulů 2-4x ročně.

Akce se koná v rámci literárního projektu Skandinávského domu, který podpořilo Ministerstvo kultury ČR. Děkujeme.

Foto: Patrik Borecký