Setkání s dánským spisovatelem Perem Šmidlem

Svobodné město Christiánie patří k nejnavštěvovanějším kodaňským lokalitám. Od roku 1971 je symbolem svobodomyslného života a dodnes si atmosféru tehdejších hipísáckých představ uchovalo. Dánský spisovatel Per Šmidl (1954, po mamince Dán, otec přišel do Dánska z Československa po únorovém převratu roku 1948) poznal tuto pověstnou lokalitu důvěrně na začátku osmdesátých let jako její obyvatel ‒ žil zde v maringotce dva roky. Jeho román, literárně inspirovaný zejména pařížskými prózami Henryho Millera, dává nahlédnout do každodennosti komunity, která si nade všechno cení volnosti a je proslulá tolerancí k marihuaně a hašiši. Nekonformní život však přináší také potíže. Ty jsou nejen osobní – zřejmě nejtěžším úkolem je udržet způsob života a vůbec existenci tohoto společenství v duchu zakladatelských ideálů. Per Šmidl poutavě popisuje život v Christiánii, ale píše o všem, co ji ohrožuje i posiluje. K Christiánii se cítí připoután dodnes a jako zasvěcený pozorovatel je svědkem jejího úsilí o přežití uprostřed stále přísněji regulované společnosti.

Po čtení z knihy Maringotka 537, Christiánie bude následovat diskuze s autorem.

Akce probíhá v konferenčním sálu v přízemí.

Kromě samotného autora bude na akci přítomen také nakladatel Zdenko Pavelka a na místě bude možné si knihu zakoupit.

Číst se bude z českého překladu.

Více informací naleznete zde.