Prožitkový workshop: Umění lamentu – moudrost zlomeného srdce

Tuomas Rounakari (finský houslista, skladatel a etno-muzikolog vede na různých místech světa workshopy, při kterých lidé tvoří osobní lamenty / písně nářků. Písně ve svém principu vycházejí z šamanských písní přechodových rituálů) a Ulrike Reimann (certifikovaná lektorka myroagogiky, lektorka nenásilné komunikace, trénerka, facilitátorka, koučka z Neměcka) povedou workshop zaměřený na lamentování.

Přestože byla tradice lamentu před několika desítkami let rozšířená v mnoha oblast Evropy, byla nakonec téměr zapomenuta. Bývala nedílnou součástí pohřebních obřadů a rituálů rozloučení. Jen těsně před jejím zaniknutím se mladá generace Finů rozhodla toto starodávné umění oživit.

Lamentování je velmi zvláštní druhem umění. Ti, kteří toto umění praktikují, dovedou téměř magickým způsobem transformovat svůj žal do zvuků, slov či poezie. Lamentování může člověka dovést skrze vlastní temnotu smutku k nové síle v sobě.
Lamentování v sobě ukrývá velkou moudrost. Propojuje člověka s jeho kořeny, a umožní, aby mohl být vyjádřen i ten nejhluší smutek. Během workshopů prozkoumáme historii a praxi lamentování, jak bylo praktikováno ve většině evropských kultur, přičemž se nejvíc zaměříme na tradiční finské karelské lamenty. Společně budeme zažívat a objevovat umění lamentování prostřednictvím písní, zvuků, slov a rituálních gest, které pomáhají dobře strávit a proměnit naše smutky v dar uctění a krásy. Získáme zkušenost, že je to jedna z cest, jak nalézt nový smysl a význam, prohloubit pocit sounáležitosti. Můžeme tak získat dovednost a nástroj, díky kterým budeme procházet výzvami života a světa s větší moudrostí a soucitem.

Více informací o workshopu a přihlášky naleznete na http://www.nakoncidechu.cz/uploads/4/8/6/2/48629403/lament-brno-2020.pdf