Přednáška Laponské a finské literární baroko

V rámci pražského programu Týdne humanitních věd 2023 připravil Mgr. Michal Kovář, Ph.D. přednášku na téma Laponské a finské literární baroko, která se uskuteční v úterý 14. listopadu od 15:00 v aule hlavní budovy FF UK (P131).

Přednáška „shrne“ literární produkci v Laponsku a Finsku 17. století včetně některých styčných ploch s literaturou střední Evropy. Jádrem bude zodpovězení stovky let kladené otázky, zda dvě laponské básně, publikované v kompendiu Lapponia v roce 1673 a významně ovlivnivší evropský i americký romantismus, jsou básně autorské, nebo lidové.

Více informací zde.