Pohybový výzkum v rámci letní rezidence ve Studiu ALTA

Pohybový výzkum v rámci letní rezidence ve Studiu ALTA pod vedením Nely Kornetové

Staňte se aktivní součástí tvůrčího procesu na představení MINE, který bude v Praze připravovat mezinárodní skupina umělců pod vedením Nely Kornetové! Proces probíhá v angličtině. V případě zájmu zašlete stručné CV na adresu karolina@altart.cz.

Pilotní projekt “MINE” by T.I.T.S.:
MINE : bohatý zdroj
MINE : něco, co mi patří
MINE : mina, výbušné zařízení
MINE : rýt či hloubit za účelem získání něčeho vzácného

„Mine“ je pilotním projektem nezávislé skupiny T.I.T.S. (CZ/NOR/SWE), která si tentokrát klade za cíl prozkoumat vztah lidí k vlastnictví a teritorialitě hluboce zakořeněné v našich instinktech, a zároveň to, jak ovlivňují naše držení těla, pohyb, hlas a prostorové vnímání. Formálně projekt bude směřovat k něčemu, co bychom mohli nazývat „fyzická opera“ či „taneční koncert“. T.I.T.S. chtějí porovnávat své individuální zkušenosti s významem slov „vlastnit, mít“ a územními nároky v historii. Chtějí se tak dotknout pod-témat, instinktů a emocí, které se publika mohou přímo osobně týkat.

Během letní residence/workshopu ve Studiu ALTA se chceme zaměřit na práci s gestem, kvalitou pohybu a jejich provedení ve spojení se zvukem a hlasem, které souvisejí s daným tématem. Tento workshop bude bádáním a experimentem na pomezí forem. Jak vypadá „fyzická opera“ či „taneční koncert“?