Orchestr BERG: Loomine

LOOMINE

pondělí 31. října v 19.30 | Anežský klášter (mapa)
(Anežská 12, P1)

… novinka Martina Klusáka s autorským filmem (světová premiéra)
… 3 kousky z Estonska a Litvy v české premiéře

Martin Klusák – Předjaří / s autorským filmem (světová premiéra)

Erkki-Sven Tüür – Action, Passion, Illusion (česká premiéra)
Erkki-Sven Tüür – Aqua (česká premiéra)
Egidija Medekšaité – Âkâsha (česká premiéra)

Orchestr BERG & dirigent Peter Vrábel

BONUS > prohlídka nově otevřených zahrad Anežského kláštera s uměleckými objekty (18.15-19.15)